Wat zoek je?

Disclaimer

Alle auteursrechten op de Arbodeskundige Hulp voor Preventiemedewerkers berusten bij TNO. Hoewel aan de totstandkoming van Arbodeskundige Hulp voor Preventiemedewerkers de uiterste zorg is besteed, kan het zijn dat de inhoud onjuist en/of onvolledig is.

TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van eventueel voorkomende fouten en/of onvolledigheden. TNO geeft geen toestemming voor het gebruik van haar logo door derden. © 2016 TNO

In deze hulp zijn deskundigen opgenomen die preventiemedewerkers kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden. De hulp is niet uitputtend. De resultaten geven aan welke deskundigen in de basis het meest voor de hand liggen om antwoord te geven op de gestelde vraag. Dit betekent echter niet dat andere arbodeskundigen per definitie niet geschikt zijn voor deze werkzaamheden. De beschrijvingen geven een beeld van de belangrijkste werkzaamheden van het betreffende type arbodeskundige. Het werkgebied van deskundigen kan echter verschillen.

Updates voor de preventiemedewerker

Bedankt voor je aanmelding!